Regulamin Muzycznej Kuźni 2010 do pobrania tutaj

nformacje ogólne:

1. Organizator:

Dom Kultury „BIAŁOGON”, Kielce ul. Pańska 1a,

Tel. 413452737, www.dkbialogon.pl, e-mail: sekretariat@dkbialogon.pl

2. Termin:

Od 3 lutego do 7 lutego 2020r.

3. Miejsce warsztatów:

Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. Pańska 1a w Kielcach.

4. Cel:

– Edukacja kulturalna i artystyczna z zakresu śpiewu, gry na gitarze elektrycznej, basowej i perkusji, obsługi urządzeń muzycznych;

– integracja środowiska muzycznego, w tym muzyków początkujących z profesjonalnymi artystami,

– propagowanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Na potrzeby niniejszego regulaminu, dla „Muzycznej Kuźni – warsztaty Kielce 2020”, przyjmuje się nazwę skróconą: „MK2020”.

6. Oficjalnym źródłem informacji na temat MK2020 jest strona internetowa: www.muzycznakuznia.pl.

7. Program:

Program „MK2020” składa się z trzech części: warsztatów, koncertów i zajęć COMBO.

8. Na potrzeby organizacyjne, programowe i płatności warsztaty zostały podzielone wg. Harmonogramu MK2020 (zamieszczony poniżej – punkt 13).

9. Prowadzący warsztaty MK2020:

a) Gitara elektryczna: Rafał Pitula, Jacek Królik, Wojciech Cugowski

b) Gitara basowa: Dariusz Jurkowski, Michał Grott

c) Perkusja: Krzysztof Pitula, Krzysztof Dziedzic

d) Wokal: Katarzyna Lisowska, Aleksandra Królik

e) Nowe multimedia muzyczne – Bartek Jończyk – szkolenie „Budowa gitarowego brzmienia – wykorzystanie i konfiguracja gitarowych urządzeń na przykładzie zestawów znanych gitarzystów”

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących przed i w trakcie MK2020.

11. Koncerty:

W ramach MK2020 odbędą się następujące koncerty:

Jam Session z Mistrzami” – (Królik, Cugowski, Grott, Dziedzic)
– 5 lutego 2020

Koncert podsumowujący – „Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze” – 6 lutego 2020

12. Koncerty mają charakter otwarty (wstęp wolny).

13. Harmonogram MK2020:

Program warsztatów podzielony został na cztery moduły wg. poniższego harmonogramu:

MODUŁ W1  Warsztaty Muzyczne 3.02.2020 – 4.02.2020 – warsztaty dwudniowe

Poniedziałek (3 lutego 2020)
– gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) – godzina 10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30
– gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30
– perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula) – 10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30
– wokal (prowadzący Katarzyna Lisowska) – 9:00 – 13:30

Wtorek (4 lutego 2020)
– gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) – godzina 10:00 – 13:00
– gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 10:00 – 13:00
– perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula) – 10:00 – 13:00
– wokal (prowadzący Katarzyna Lisowska) – 10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30
– zajęcia COMBO – przygotowania do koncertu finałowego Muzycznej Kuźni – 14:00 – 18:00

MODUŁ W2 – Warsztaty „Master Class” 5.02.2020r. – 6.02.2020r. – warsztaty dwudniowe

Środa (5 lutego 2020)

– klasa gitary elektrycznej (prowadzący Jacek Królik i Wojciech Cugowski):
– rozgrzewka z Królikiem (prowadzący Jacek Królik) – godzina 10:00 – 11:30;
– mistrzowskie uderzenie (prowadzący Wojciech Cugowski) – godzina 11:30 – 13:00; 14:00 – 16:30
– klasa gitary basowej (prowadzący Michał Grott) – godzina 10:00 –13:00; 14:00 -16:30
– klasa perkusji (prowadzący Krzysztof Dziedzic) – 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30
– klasa wokalu (prowadzący Aleksandra Królik) – 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30

Czwartek (6 lutego 2020)

– klasa gitary elektrycznej (Jacek Królik) – godzina 10:00 – 13:00 , 14:00 – 16:30
– indywidualne konsultacje dla wytrwałych  z Jackiem Królikiem. Zdradzanie najskrytszych tajemnic – godzina 16:30 – 17:30
– klasa gitary basowej (prowadzący Michał Grott) – godzina 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30
– klasa perkusji (prowadzący Krzysztof Dziedzic) – 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30
– klasa wokalu (prowadzący Aleksandra Królik) – 10:00 – 13:00; 14:00 – 16:30

MODUŁ W3 – warsztaty „Line 6 Helix bez tajemnic” 7.02.2020r. warsztaty jednodniowe

Piątek (7 lutego 2020)

– szkolenie „Budowa gitarowego brzmienia – wykorzystanie i konfiguracja gitarowych urządzeń na przykładzie zestawów znanych gitarzystów” – Bartek Jończyk – 10:00 – 13:00

MODUŁ W4  Uczestnictwo we wszystkich modułach 3-7 lutego 2020 – czyli całe warsztaty! POLECAMY 😉 

4. Koncerty
4.1 „Jam Session z Mistrzami” – (Królik, Cugowski, Grott, Dziedzic) 5 lutego 2020 (środa) Klub Muzyczny „Czerwony Fortepian”, ulica Piotrkowska 12, godzina 20:00.

4.2 Koncert podsumowujący – „Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze” – 6 lutego 2020 (czwartek)
Klub Muzyczny „Czerwony Fortepian”, ulica Piotrkowska 12, godzina 20:00.

14. Warunki uczestnictwa:

– Przesłanie mailem „Zgłoszenia” wg schematu zamieszczonego na stronie MK2020 do dnia 31 stycznia 2020.

– Dokonanie wpłaty za udział zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

– Zarejestrowanie się w biurze Organizatora w dniu rozpoczęcia zajęć dla wybranego modułu.

– Udział w zajęciach z własnym instrumentem: gitarzyści i basiści z własną gitarą, perkusiści z własnym zestawem pałek perkusyjnych.

– Organizator zachęca do przywiezienia własnych wzmacniaczy oraz padów lub werbli ze statywem do ćwiczeń perkusyjnych.

15. Koszt uczestnictwa:

1. Warsztaty Muzyczne 3.02.2020 – 4.02.2020 (moduł W1) Koszt:120 zł

2. Warsztaty „Master Class” 5.02.2020r. – 6.02.2020r. – (moduł W2) Koszt: 180 zł

3. Warsztaty 7.02.2020r. – (moduł W3) Koszt: 30 zł

4. Uczestnictwo we wszystkich modułach – CAŁE WARSZTATY (moduł W4, czyli W1+W2+W3) Koszt: 220 zł

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.muzycznakuznia.pl oraz www.dkbialogon.pl

16. Sposób płatności:

a) gotówką lub kartą – przy rejestracji, w dniu rozpoczęcia danego modułu.

17. Wycofanie z uczestnictwa i zwrot wpłat:
Po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w MK2020 jej zwrot jest niemożliwy.

18. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia:

a) obsługę techniczną i bazę warsztatową,

b) w dniach 3-4 i 7 lutego – ciepłe i zimne napoje,

c) w dniach 5-6 lutego – ciepłe i zimne napoje oraz skromny ciepły posiłek.

19. Organizator nie zapewnia noclegów dla osób przyjezdnych.

Lista tanich miejsc noclegowych w Kielcach jest zamieszczona na stronie MK2020.

20. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.

21. Zgłoszenie do udziału w MK2020 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

22. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika MK2020.

23. Dane osobowe uczestników MK2020 będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

24. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w MK2020.

25. Uczestnicy MK2020 wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 31 regulaminu.

26. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 30 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

d) wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

e) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

f) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej MK2020 oraz profilu Facebook MK2020;

g) publiczne odtworzenie;

h) wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, a w szczególności w dziele zależnym.

27. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

28. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane.

Organizator „MK2020

Dom Kultury „Białogon”

Kontakt: Tel.: 413452737;