Piotr Sitkowski

Piotr Sitkowski

kompozytor, aranżer, pianista, akompaniator, pedagog. Absolwent Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (mgr), a także absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, specjalność kompozycja i aranżacja (mgr). Wykładowca Instytutu Muzyki UJK w Kielcach. Współpracuje m.in. z Akademią Chóralną Śpiewająca Polska, chórem kameralnym Fermata i chórem dziecięcym Mała Fermata, a także z Kieleckim Teatrem Tańca (przy okazji takich spektakli, jak m.in.: Brodzić po wodzie, Barbaricum. 

Do osiągnięć można zaliczyć m.in.: 

– I miejsce na XXII Finale Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku (autor piosenki, akompaniament), 

– wyróżnienie w XL Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie (autor piosenki, akompaniament),

– II miejsce na 35 Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Turystycznej, Poetyckiej „Piostur Gorol Song i innej” w Andrychowie,

– wyróżnienie w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy kominku” – zespół Shapeles laureatem 46. Festiwalu FAMA GAZ-SYSTEM TERMINAL SZTUKI w kategorii muzyka (instrumenty klawiszowe), 

– nagroda specjalna na IX Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach (Piotr Sitkowski z Zespołem)

– III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (Piotr Sitkowski z Zespołem).

Pozostali wykładowcy: