Bartłomiej Szopix Czerniachowski

Bartłomiej Szopix Czerniachowski

 

perkusista, fotograf, twórca filmowy

G R O M E E | M E I N L S T I C K A N D B R U S H 

2021 – obecnie 

M A T T H E W C L A R K 

2019 – obecnie 

E N D O R S E R P A I S T E 

2017 – obecnie 

A G N I E S Z K A C H Y L I Ń S K A | E N D O R S E R G O L D G E W A ( G R E T S C H / R E M O / D W / G I B R A L T A R ) 

2016 – obecnie 

P R E S E N T C O – F O U N D E R , C O – O W N E R A N D C O – E D I T O R O F A W E B S I T E F O R D R U M M E R S – D R U M C O V E R . P L 

2014 – obecnie 

G R Z E G O R Z H Y Ż Y 

2013 – 2016 

M E Z O T E A M | D J & D R U M S 

2012 – obecnie 

C O – F O U N D E R , C O – O W N E R A N D C O – E D I T O R O F A W E B S I T E F O R D R U M M E R S – B E A T I T . P L 

2012 -2014 

D R U M C R A F T O F F I C I A L E N D O R S E R 

2010 – 2016 

K A S I A W I L K 

2010 – 2012 

S C A R L E T H A T C H I N G S 

2009 – 2012 

A M I L A Z A Z U 

2009 – 2010 

S W E E T N O I S E 

1996 – 1998

Pozostali wykładowcy: