MUZYCZNA KUŹNIA 2017
REGULAMIN MK2017

 

Informacje ogólne:

1. Organizator:

Dom Kultury „BIAŁOGON”, Kielce ul. Pańska 1a,

Tel. 413452737; www.dkbialogon.pl, e--mail: sekretariat@dkbialogon.pl

 

2. Termin:

Od 30 stycznia do 03 lutego 2017r

.

3. Miejsce warsztatów:

Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. Pańska 1a w Kielcach.

 

4. Cel:

- Edukacja kulturalna i artystyczna z zakresu gry na gitarze elektrycznej, basowej i

perkusji,

- integracja środowiska muzycznego, w tym muzyków początkujących z

profesjonalnymi artystami,

-  propagowanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

5. Na potrzeby niniejszego regulaminu, dla „Muzycznej Kuźni – warsztaty Kielce

2017”, przyjmuje się nazwę skróconą: „MK2017”.

 

6. Oficjalnym źródłem informacji na temat MK2017 jest strona internetowa:

www.muzycznakuznia.pl.

 

Program:

7. Program „MK2017” składa się z trzech części: warsztatów, koncertów i zajęć

COMBO.

 

8. Na potrzeby organizacyjne, programowe i płatności warsztaty zostały podzielone

wg Harmonogramu MK2017.

 

9. Prowadzący warsztaty MK2017:

a) Gitara elektryczna: Rafał Pitula, Jacek Królik, Marek Raduli.

b) Gitara basowa: Dariusz Jurkowski, Piotr Żaczek.

c) Perkusja: Krzysztof Pitula, Robert Luty.

d) Wykład o technikach relaksacji i koncentracji dla muzyków: Aleksandra Królik

e) Manufaktura Crow Guitars: Tomasz Wrona

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących przed i w trakcie

MK2017.

 

Koncerty:

11. W ramach MK2017 odbędą się następujące koncerty:

4.1 Jam Session - Muzyczna Kuźnia i Gwiazdy (Królik, Raduli, Luty i Żaczek)

 01 lutego 2017 (środa) Klub "STARMAN", ul. Sienkiewicza 14 Kielce, wstęp wolny, godzina 20:00.

 

4.2 Koncert podsumowujący - "Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze" -

02 lutego 2017 (czwartek) Klub "STARMAN", ul. Sienkiewicza 14 Kielce, wstęp wolny, godzina 20:00

12. Koncerty mają charakter otwarty (wstęp wolny).

.

Harmonogram MK2017:

13. Warsztaty Muzyczne 30.01.2017 – 31.01.2017 oraz 03.02.2017 - cykl zajęć warsztatowych w następujących grupach instrumentalnych (moduł W1)

Poniedziałek (30 stycznia 2017)

- gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) - godzina 10:00 – 13:00

- gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 15:00 – 18:00

- perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula) – 10:00 – 13:00

 

Wtorek (31 stycznia 2017)

- gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) - godzina 10:00 – 13:00

- gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 10:00 – 13:00

- perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula) – 10:00 – 13:00

- zajęcia COMBO (wszystkich grup - przygotowanie do koncertu i jam session) - 14:00 - 17:00

 

Piątek (03 lutego 2017)

- Największy Zespół Rockowy - przygotowanie, próby i rejestracja videoclipu do lipcowej edycji 2017!

 (prowadzący: Rafał Pitula, Krzysztof Pitula, Dariusz Jurkowski; rejestracja video: DK-Art Dariusz Kanclerz) - godzina 10:00 - 12:00

- CrowGuitars - prezentacje i warsztaty pracowni lutniczej(prowadzący Tomasz Wrona) - godzina 12:30 – 14:30

 

14. Warsztaty „Master Class” 01.02.2017r.  – 02.02.2017r. - warsztaty dwudniowe (moduł W2)

Środa (01 lutego 2017)

- klasa gitary elektrycznej (prowadzący Jacek Królik i Marek Raduli)

     - rozgrzewka z Królikiem (prowadzący Jacek Królik) - godzina 10:00 – 11:30;

     - mistrzowskie uderzenie (prowadzący Marek Raduli) - godzina 11:30 - 13:00; 14:00 – 16:30

- klasa gitary basowej (prowadzący Piotr Żaczek) – godzina 10:00 –13:00; 14:00 -16:30

- klasa perkusji (prowadzący Robert Luty) – 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30

 

Czwartek (02 lutego 2017)

- klasa gitary elektrycznej (prowadzący Aleksandra i Jacek Królik)

 - "Metody pracy z ciałem, pomocne w doskonaleniu gry na instrumencie. Techniki relaksacyjne. Sposoby na tremę " - wykład i ćwiczenia (prowadzący Aleksandra Królik) -  godzina 10:00 - 11:00

           - mistrzowskie uderzenie (prowadzący Jacek Królik) - godzina 11:00 – 13:00 , 14:00 - 16:30

 - indywidualne konsultacje dla wytrwałych  z Jackiem Królikiem. Zdradzanie najskrytszych tajemnic - godzina 16:30 - 17:30

 

- klasa gitary basowej (prowadzący Piotr Żaczek) – godzina 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30

- klasa perkusji (prowadzący Robert Luty) – 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30

 

 

Warunki uczestnictwa:

15. Przesłanie mailem „Zgłoszenia” wg schematu zamieszczonego na stronie

MK2017 do dnia 26 stycznia 2017. www.muzycznakuznia.pl

16. Dokonanie wpłaty za udział zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

17. Zarejestrowanie się w biurze Organizatora w dniu rozpoczęcia zajęć dla

poszczególnych modułów.

18. Udział w zajęciach z własnym instrumentem: gitarzyści i basiści z własną gitarą,

perkusiści z własnym zestawem pałek perkusyjnych.

19. Organizator zachęca do przywiezienia własnych wzmacniaczy oraz padów lub

werbli ze statywem do ćwiczeń perkusyjnych.

 

Koszt uczestnictwa, płatność:

20. Koszt uczestnictwa:

a). Warsztaty Muzyczne 30.01.2017 – 31.01.2017 oraz 03.02.2017 - cykl zajęć warsztatowych w grupach instrumentalnych + CrowGuitars (moduł W1)

Koszt: 70 zł

 

b). Warsztaty „Master Class” 01.02.2017r. - 02.02.2017r. - warsztaty dwudniowe (moduł W2)

Koszt: 120 zł

 

c). Uczestnictwo we wszystkich modułach (W3, czyli W1+W2)

Koszt: 160 zł

 

21. Sposób płatności:

a) gotówką – przy rejestracji, w dniu rozpoczęcia danego modułu.

 

Wycofanie z uczestnictwa i zwrot wpłat:

22. Po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w MK2017 jej zwrot jest niemożliwy.

 

Postanowienia końcowe:

23. Organizator zapewnia:

a) obsługę techniczną i bazę warsztatową,

b) w dniach 30-31 stycznia i 03 luty -- ciepłe i zimne napoje,

c) w dniach 01-02 lutego -- ciepłe i zimne napoje oraz skromny ciepły posiłek.

 

24. Organizator nie zapewnia noclegów dla osób przyjezdnych.

Lista tanich miejsc noclegowych w Kielcach jest zamieszczona na stronie MK2017.

 

25. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.

26. Zgłoszenie do udziału w MK2017 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

 

27. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun

prawny uczestnika MK2017.

28. Dane osobowe uczestników MK2017 będą wykorzystywane zgodnie z ustawą

z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

29. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich

w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w MK2017.

30. Uczestnicy MK2017 wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz

Organizatora prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 31 regulaminu.

31. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 30 obejmuje następujące pola

eksploatacji:

a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego

i cyfrowego zapisu;

d) wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na

których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz

najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

e) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w

tym rejestracja i transmisja występów w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz

satelitarną;

f) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej MK2017;

g) publiczne odtworzenie;

h) wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym

dziele, a w szczególności w dziele zależnym.

32. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który

jednocześnie

zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

33. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym

momencie odwołane.

 

Organizator „MK2017”

Dom Kultury „Białogon”

Kontakt: Tel.: 413452737;

www.muzycznakuznia.pl

MUZYCZNA KUŹNIA 2017
REGULAMIN MK2017
REGULAMIN MK2017
MUZYCZNA KUŹNIA 2017
REGULAMIN MK2017