REGULAMIN „MUZYCZNEJ KUŹNI 2018"

 

Informacje ogólne:

 

1. Organizator:

 

Dom Kultury „BIAŁOGON”, Kielce ul. Pańska 1a,

Tel. 413452737; www.dkbialogon.pl, e--mail: sekretariat@dkbialogon.pl

 

2. Termin:

 

Od 12 lutego do 16 lutego 2018r.

 

3. Miejsce warsztatów:

 

Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. Pańska 1a w Kielcach.

 

4. Cel:

 

- Edukacja kulturalna i artystyczna z zakresu śpiewu, gry na gitarze elektrycznej, basowej i perkusji,

- integracja środowiska muzycznego, w tym muzyków początkujących z profesjonalnymi artystami,

- propagowanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

5. Na potrzeby niniejszego regulaminu, dla „Muzycznej Kuźni – warsztaty Kielce 2018”, przyjmuje się nazwę skróconą: „MK2018”.

 

6. Oficjalnym źródłem informacji na temat MK2018 jest strona internetowa: www.muzycznakuznia.pl.

 

7. Program:

 

Program „MK2018” składa się z trzech części: warsztatów, koncertów i zajęć COMBO.

 

8. Na potrzeby organizacyjne, programowe i płatności warsztaty zostały podzielone wg. Harmonogramu MK2018 (zamieszczony poniżej).

 

9. Prowadzący warsztaty MK2018:

 

a) Gitara elektryczna: Rafał Pitula, Jacek Królik, Wiktor Tatarek.

b) Gitara basowa: Dariusz Jurkowski, Łukasz Adamczyk.

c) Perkusja: Krzysztof Pitula, Wojciech Fedkowicz.

d) Wokal: Katarzyna Lisowska, Aleksandra Królik.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących przed i w trakcie MK2018.

 

11. Koncerty:

 

W ramach MK2018 odbędą się następujące koncerty:

 I. Zespół "Królik"
 - promocja płyty zespołu Królik  (Królik, Adamczyk, Fedkowicz i Jurkiewicz)
 14 lutego 2018 (środa), Restaurant Cafe Wine Bar "7 Pokoi", plac Moniuszki  2b (budynek KCK) Kielce, godzina 19:30.

 II. Koncert podsumowujący - "Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze"

 16 lutego 2018 (piątek) , Restaurant Cafe Wine Bar "7 Pokoi", plac Moniuszki  2b (budynek KCK) Kielce, godzina 19:30.

 

12. Koncerty mają charakter otwarty (wstęp wolny).

 

13. Harmonogram MK2018:

 

Program warsztatów podzielony został na trzy moduły wg poniższego harmonogramu:

 

1. Warsztaty Muzyczne 12.02.2018, 13.02.2018 i 16.02.2018 - cykl zajęć warsztatowych w następujących grupach muzycznych (moduł W1)

 

Poniedziałek (12 lutego 2018)

- gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) - godzina 10:00 – 13:00

- gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 13:30 – 16:30

- perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula) – 10:00 – 13:00

- wokal (prowadzący Katarzyna Lisowska) - 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

 

Wtorek (13 lutego 2018)

- gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula) - godzina 10:00 – 13:00

- gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski) – godzina 10:00 – 13:00

- perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula) – 10:00 – 13:00

- wokal (prowadzący Katarzyna Lisowska) - 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

 

Piątek (16 lutego 2018)

- zajęcia COMBO - przygotowania do koncertu finałowego Muzycznej Kuźni - 12:00 - 16:00

 

2. Warsztaty „Master Class” 14.02.2018r. – 15.02.2018r.
- warsztaty dwudniowe (moduł W2)

 

Środa (14 lutego 2018)

Klasa gitary elektrycznej:

- Rozgrzewka z Królikiem (prowadzący Jacek Królik) - godzina 10:00 – 11:30;

- Mistrzowskie Uderzenie (prowadzący Wiktor Tatarek) - godzina 11:30 - 13:00;  14:00 – 16:30

- klasa gitary basowej (prowadzący Łukasz Adamczyk) – godzina 10:00 –13:00; 14:00 -16:30

- klasa perkusji (prowadzący Wojciech Fedkowicz) – 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30

- klasa wokalu (prowadząca Aleksandra Królik) – 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30

 

Czwartek (15 lutego 2018)

- klasa gitary elektrycznej (Jacek Królik) - godzina 10:00 – 13:00 , 14:00 - 16:30

- indywidualne konsultacje dla wytrwałych z Jackiem Królikiem.
Zdradzanie najskrytszych tajemnic - godzina 16:30 - 17:30

- klasa gitary basowej (prowadzący Łukasz Adamczyk) – godzina 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30

- klasa perkusji (prowadzący Wojciech Fedkowicz) – 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30

- klasa wokalu (prowadząca Aleksandra Królik) – 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30

 

3. Koncerty

 

I. Zespół "Królik"
- promocja płyty zespołu Królik  (Królik, Adamczyk, Fedkowicz i Jurkiewicz)
14 lutego 2018 (środa), Restaurant Cafe Wine Bar "7 Pokoi", plac Moniuszki 2b (budynek KCK) Kielce, godzina 19:30.

 

II. Koncert podsumowujący -
"Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze"
16 lutego 2018 (piątek) , Restaurant Cafe Wine Bar "7 Pokoi", plac Moniuszki 2b (budynek KCK) Kielce, godzina 19:30.

 

14. Warunki uczestnictwa:

- Przesłanie mailem „Zgłoszenia” wg schematu zamieszczonego na stronie MK2018 do dnia 8 lutego 2018.

- Dokonanie wpłaty za udział zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

- Zarejestrowanie się w biurze Organizatora w dniu rozpoczęcia zajęć dla

- Udział w zajęciach z własnym instrumentem: gitarzyści i basiści z własną gitarą, perkusiści z własnym zestawem pałek perkusyjnych.

- Organizator zachęca do przywiezienia własnych wzmacniaczy oraz padów lub werbli ze statywem do ćwiczeń perkusyjnych.

 

15. Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa:

a) Warsztaty Muzyczne 12.02.2018 – 13.02.2018 oraz 16.02.2018 - cykl zajęć warsztatowych w grupach instrumentalnych i wokalnych.
Moduł W1 – prowadzący:
- Katarzyna Lisowska – wokal
- Rafał Pitula – gitara elektryczna
- Krzysztof Pitula – perkusja
- Dariusz Jurkowski – gitara basowa
Koszt: 100 zł


b) Warsztaty „Master Class” 14.02.2018r. - 15.02.2018r. - warsztaty dwudniowe
Moduł W2 – prowadzący:
- Aleksandra Królik – wokal
- Jacek Królik, Wiktor Tatarek – gitara elektryczna
- Wojciech Fedkowicz – perkusja
- Łukasz Adamczyk – gitara basowa
 Koszt: 150 zł

 

c) Uczestnictwo we wszystkich modułach – cały tydzień zajęć (W3, czyli W1+W2) Koszt: 190 zł

 

16. Sposób płatności:

a) gotówką – przy rejestracji, w dniu rozpoczęcia danego modułu.

 

17. Wycofanie z uczestnictwa i zwrot wpłat:
Po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w MK2018 jej zwrot jest niemożliwy.

 

18. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia:

a) obsługę techniczną i bazę warsztatową,

b) w dniach 12-13 i 16 lutego - ciepłe i zimne napoje,

c) w dniach 14-15 lutego - ciepłe i zimne napoje oraz skromny ciepły posiłek.

 

19. Organizator nie zapewnia noclegów dla osób przyjezdnych.

Lista tanich miejsc noclegowych w Kielcach jest zamieszczona na stronie MK2018.

 

20. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.

 

21. Zgłoszenie do udziału w MK2018 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

22. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika MK2018.

 

23. Dane osobowe uczestników MK2018 będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

24. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w MK2018.

 

25. Uczestnicy MK2018 wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 31 regulaminu.

 

26. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 30 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

d) wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

e) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

f) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej MK2018 oraz profilu Facebook MK2018;

g) publiczne odtworzenie;

h) wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, a w szczególności w dziele zależnym.

 

27. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

 

28. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane.

 

Organizator „MK2018”

Dom Kultury „Białogon”

Kontakt: Tel.: 413452737;

REGULAMIN
REGULAMIN
REGULAMIN